מהי התגובה הכדאית מצד לקוחותיה של חב' אוטודסק, לשינוי המהפכני במדיניות שיווק מוצריה, במעבר ל"תשלום לפי תקופת השימוש" ("השכרה") שייכנס לתוקפו החל מפברואר 2016?

לאחר שנים ארוכות של הובלת תחום תוכנות התיב"מ ומכירת מוצריה למיליוני משתמשים בעולם כולו, חב' אוטודסק משנה את כללי המשחק. לא עוד מכירת רישיונות קבועים ומנויי תחזוקה. מכאן ואילך - תוכנות בהשכרה בלבד.

החל מפברואר 2016, אוטודסק תשווק את מוצריה רק באמצעות רישיונות שימוש זמניים, אשר יהיו פעילים רק במשך פרק הזמן שבעבורו הלקוח שילם מראש. הסתיימה תקופת ה"השכרה" - הסתיים הרישיון - התוכנה אינה פועלת עוד.

למען האמת, במקרים מסוימים יתכן שקיים יתרון ללקוח בשיטה זו, הכוללת גם זכאות לשדרוג התוכנה לגרסאות אשר תוכרזנה במהלך התקופה ה"השכרה".
אבל, כל עוד עדיין ניתן לבחור בין רכישת רישיון קבוע לבין השכרת רישיון, מוגבל לפרק זמן מוגדר, על הלקוחות לשקול היטב ולחשב את ההוצאה הצפויה להם בכל אחת משתי מהשיטות, וזאת בטווח הארוך.

לדוגמא:
רכישת רישיון תוכנת AutoCAD LT קבוע, כולל חידושי מנוי תחזוקה ושדרוגים במשך 6 שנים, יעלה ללקוח בס"ה: 8,730 ₪ לכל התקופה. מתוך סכום זה, התשלום השנתי בעבור חידוש מנוי התחזוקה והשדרוגים (750 ₪) ישולם מדי שנה.
השכרת רישיון תוכנת AutoCAD LT, כולל חידושי מנוי תחזוקה ושדרוגים במשך 6 שנים, יעלה ללקוח: 8,700 ₪ לכל התקופה. התשלום ישולם בעבור כל התקופה ל- 3 שנים מראש.

זוהי נקודת שבירת השוויון. החל מהשנה השביעית, הפער בין שתי השיטות גדל באופן משמעותי.

חידוש מנוי התחזוקה והשדרוגים לרישיון קבוע יעלה במשך 3 השנים הבאות: 2,250 ₪ (750 ₪ לתשלום כל שנה).
לעומת זאת, חידוש מנוי ההשכרה (הכולל מנוי תחזוקה ושדרוגים) יעלה למשך 3 השנים הבאות: 4,350 ₪, לתשלום בעבור כל 3 שנים מראש.
ראה למטה טבלת השוואה מפורטת.

ועוד נקודה חשובה מאד לציון: לקוח בעל רישיון קבוע יכול לוותר על  חידוש מנוי התחזוקה, ולהמשיך להשתמש בתוכנה בגרסה שרכש לתמיד, בלי לשלם אף אגורה נוספת.
לעומתו, לקוח המשתמש בתוכנה שכורה יאבד את הרישיון ביום פקיעת תוקף השכירות אם לא ישלם שוב, בכל פעם מחדש, בעבור השכרה לתקופה נוספת.

לפיכך ידידיי,  אם אתם שואפים להשתמש ברישיון של אחת מתוכנות אוטודסק בזמן הקרוב, טוב תעשו אם תשקלו ותחשבו היטב את הוצאותיכם בשנים הבאות, בעבור השימוש בתוכנות, ותבחרו בשיטה המתאימה לכם ולתקציבכם – רכישה או השכרה.
 
השוואת מסלולי רכישה ושכירות – תוכנת AutoCAD LT
 
שש השנים הראשונות:
 
שנה
 
מסלול רכישה מחיר מסלול שכירות מחיר
1 תוכנה ומנוי תחזוקה שנתי 4,980 מנוי תלת שנתי 4,350
2 מנוי תחזוקה שנתי 750    
3 מנוי תחזוקה שנתי 750    
4 מנוי תחזוקה שנתי 750 מנוי תלת שנתי 4,350
5 מנוי תחזוקה שנתי 750    
6 מנוי תחזוקה שנתי 750    
  ס"ה 8,730 ס"ה 8,700
 
 
מהשנה השביעית ואילך:
 
שנה מסלול רכישה מחיר מסלול שכירות מחיר
7 מנוי תחזוקה שנתי 750 מנוי תלת שנתי 4,350
8 מנוי תחזוקה שנתי 750    
9 מנוי תחזוקה שנתי 750    
  ס"ה 2,250 ס"ה 4,350
 

   * המחירים המצוינים בנאמר לעיל חושבו לפי מחירון אוטודסק בישראל – אוקטובר 2015.


ראובן חיים
מאמר זה היה רלוונטי כל עוד ניתן היה לרכוש תוכנות מתוצרת אוטודסק. כיום ניתן רק לשכור מוצרים אלה, ולפיכך המאמר אינו רלוונטי עוד. הוא נותר באתר לצורכי תיעוד בלבד.