תוכנות עזר שונות

להלן תוכנות ועזרים, של יצרנים שונים, אשר רובם ניתנים להורדה חינם ומאפשרים ביצוע פעולות אשר בדרך כלל מתבצעות באמצעות תוכנות מסחריות בתשלום.

שים לב:
בדרך כלל, לתוכנות הניתנות חינם מצורפים קבצי התקנה של תוכנות נוספות אחרות, המוצעות יחד עם תוכנות החינם, וזאת כברירת מחדל.
עליך לקרוא היטב ולהבין את ההוראות המוצגות במהלך ההתקנה ולשקול אם הינך מעוניין, או לא מעוניין להוריד ולהתקין את התוספות המוצעות ולפעול בהתאם.
הקישורים דלהלן הינם לאתרים חיצוניים של צדדים שלישים אחרים. בכל מקרה, אין לאתר מתל או לבעליו אחריות כל שהיא על התכנים המוצעים להלן ועל תכולתם. האחריות על הורדת הקבצים והשימוש בהם חלה על המשתמש בלבד. 
קישורים וקבצים להורדה לתוכנות שונות