הרחבות לתוכנות אוטוקאד ובריקסקאד

מתל פתרונות מחשוב מתקדמים מספקת שירותי מחשוב בתחום התיב"מ בכל הארץ, ללקוחותיה מתחומי הבנייה – אדריכלים, מעצבים, מהנדסים, יועצים וקבלנים.
אנו מתמחים בתוכנות אוטוקאד ובריקסקאד – בכל גרסותיהן ומספקים תמיכה, הדרכה, ושרות, למשתמשים בתוכנות אלו, בכל המקצועות.
אחד התחומים הבולטים בפעילותנו הוא פיתוח ושיווק אפליקציות לתוכנת אוטוקאד ובריקסקאד, המותאמות לדרישות השוק המקומי, לתקנים הישראלים ולחוק התכנון והבניה בישראל.

למה צריך הרחבה לתוכנות ?
אוטוקאד ובריקסקאד הן תוכנות המופצות בכל העולם, ומתאימות למכנה משותף רחב מאד וכלל עולמי, אך אין בהן התייחסות לדרישות מקומיות ישראליות. כדוגמה בסיסית ניתן לראות את העובדה שאין בהן אפשרות מובנית לכתוב עברית בפונטים עבריים אמיתיים המאפשרים כתיבה מימין לשמאל. לצורך כך עלינו להוסיף לתוכנות אוטוקאד ובריקסקאד תוכנה ישראלית – פרי פיתוח מקומי – המשתלבת בהן ומאפשרת למשתמש לכתוב מלל בעברית, במגוון רחב של פונטים עבריים, מימין לשמאל.
התוכנות שאנו משווקים כהרחבות לתוכנות אוטוקאד ובריקסקאד לכתיבה בעברית הן HebCAD לתוכנת אוטוקאד ו- BHEB לתוכנת בריקסקאד.
אפליקציות נוספות שפותחו אצלנו כהרחבות לתוכנות אוטוקאד ובריקסקאד ומשווקות על ידינו, מיועדות לאדריכלים, הנדרשים לתכנן ולשרטט את תוכניותיהם לפי חוק התכנון ובניה בישראל, ולפי תקנות מבא"ת שנקבעו על ידי משרד הפנים.
כמובן שניתן לשרטט תוכנית אדריכלית, העומדת בדרישות החוק, ללא שימוש באפליקציות עזר, כפי שאפשר לנסוע מתל-אביב לירושלים באופניים במקום במכונית. אך מאחר וכולנו שואפים ליעילות, לחיסכון במשאבים ובזמן, להימנעות רבה ככל האפשר מטעויות במהלך התכנון, לביצועים מהירים, וכפועל יוצא מכל אלה - לחיסכון בעלויות התכנון, עלינו להשתמש באפליקציות המשלימות את יכולותיהן של תוכנות אוטוקאד ובריקסקאד, ומתאימות אותן לצרכינו המקומיים.
דרישות חוקי התכנון הישראליים מורכבות מפרטי פרטים רבים מאד. ריבוי הפרטים, גורם לכל מתכנן לטעות פה ושם, או להיכשל בשגיאות הנעשות לעיתים מחוסר ידע של החוק על כל פרטיו.
שימוש באפליקציה ייעודית, המושתתת על חוקי הבניה המקומיים, חוסך מהמתכנן את הצורך לדייק בפרטים, מפני שהתוכנה עושה זאת בעבורו, ביעילות, במהירות וללא שגיאות.

אפשר לקבל דוגמה?
כן, אפילו שתיים:

דוגמה 1.
על מנת להגיש בקשות היתרי בניה למועצות המקומיות, על האדריכל לבצע חישוב שטחים במבנים, לפי חוק התכנון והבניה. חישובי שטחים מבוצעים על פי התקנות וההגדרות בחוק, ואת תוצאתם על המתכנן לרשום במתכונת הקבועה בחוק, ומפורטת ב"דף ראשון" להגשה. פעולה זו אורכת שעות רבות ודורשת דיוק רב בפרטים רבים, תוך תאימות מדויקת לדרישות ולהגדרות החוק.

לעומת זאת, מתכננים המשתמשים בתוכנה הייעודית AmiCAD Area – אפליקציה למדידת שטחים במבנים, יבצעו את אותה עבודה בזמן קצר מאד יחסית וללא טרחה.

זאת ועוד, אדריכל המבצע חישוב שטחים ללא אפליקציה ייעודית, יטרח טרחה רבה נוספת בכל פעם שיבקש לבצע שינוי בתוכנית, זאת מפני שיהיה עליו לחזור ולבצע שוב את כל החישובים, הסיכומים והטבלאות, כולל את הריכוז ב"דף הראשון" מחדש. לעומתו, אדריכל המשתמש ב- AmiCAD Area יוכל לעדכן את כל החישובים והטבלאות, בעקבות כל שינוי בתוכנית, באמצעות הפעלת פקודה אחת פשוטה בתוכנה.
 
דוגמה 2.
בשנת 2006 הוציא משרד הפנים את תקנות מבא"ת - מבנה אחיד לתוכניות, תקן המיועד להביא לאחידות מבנה של תוכניות מתאר במדינה, במטרה לאחד את כל התוכניות המוגשות בכל הארץ למערכת GIS מאגדת, המנוהלת במרוכז על ידי משרד הפנים.
עם יציאת התקנות עלתה רמת הפאניקה בקרב המתכננים למראה כמות פרטי הפרטים וההגדרות שיש לעמוד בהן בעת תכנון תכנית תב"ע, כדי שתעמוד בדרישות מבא"ת.
אמנם משרד הפנים מקיים קורסים והנחיות כדי להנחיל את תורת תקן מבא"ת לאדריכלים המתכננים, וניתן גם לקבל את כל ההסברים באינטרנט באתר מבא"ת של המשרד, אך עדיין כמות פרטי הפרטים שיש לנהל בעת ביצוע תכנית תב"ע היא עצומה, והסיכוי ללכת לאיבוד בסבך הפרטים הוא גדול מאד עד ודאי.
כאן באה לעזרת המתכנן האפליקציה AmiCAD TABA, אשר פותחה על ידי אדריכל עמיקם ודעי, ומשווקת בלעדית על ידי מתל פתרונות מחשוב מתקדמים.
AmiCAD TABA הינה יישום המכיל את כל תקנות מבא"ת, והיא מובילה את המתכנן במבוך התכנון, כך שעליו לעסוק בתכנון תוכנית התב"ע כאדריכל ותו לא. כל הפרטים אודות הקודים של צבעי יעודי השטחים, השכבות בהן יש למקם כל אחד מהאובייקטים בתוכנית, טבלאות שטחים, שליטה בסוגי קווים לתשתיות השונות, ניהול מספרי תאי שטח, שליטה בקנה מידה, פיצול התוכנית לתוכניות משנה כנדרש ועוד ועוד – את כל אלה התוכנה עושה בעצמה בעבורו, ברקע, ולמתכנן לא נותר אלא ליהנות מיכולתו לבצע תוכנית תב"ע בעשירית מהזמן המצופה, ללא שגיאות ובדיוק לפי נוהל מבא"ת.

לסיכום, השימוש בתוכנת אוטוקאד אכן הכרחי למתכנן בכל אחד מתחומי הבניה. אך תוספת אפליקציה ייעודית לתחום המקומי בו עוסק המתכנן, הופכת אותו למתכנן יעיל ומתוחכם, המשתמש במשאבים בתבונה ואינו מבזבז את זמנו היקר בעבודת סרק על פרטים טכניים מיותרים.