חישוב שטח להיתר בניה
חישוב שטח להיתר בניה – כיצד זה נעשה?

חישוב שטח להיתר בניה הינו תהליך מורכב, אך מחויב מבחינת החוק כשאתם מעוניינים לקבל היתר בניה מכל סוג שהוא - עבור שינויים במבנה קיים או להקמת מבנה חדש. חישוב שטח להיתר בניה נעשה כיום באמצעות תוכנה לחישוב שטחים מסוג AmiCad למשל. התוכנה היא מאגר של כלים המאפשרים לערוך את כל החישובים על פי תקנות חוק תכנון ובניה. התוכנה מספקת את כל השרטוטים בהתאם לכל ייעוד וייעוד בתקנות. אם ברצונכם לערוך חישוב שטחים או חישוב שטח להיתר בניה מומלץ להיעזר בתוכנה מסוג זה, כדי להקל עליכם בהכנת התוכניות לאישורי הבנייה מהמועצה המקומית.

חישוב שטח להיתר בניה – כל הנתונים

תוכנה לחישוב שטחים יכולה לספק לכם את כל הפרמטרים הדרושים, כדי לעשות חישוב שטח להיתר בנייה, כדי לקבל את כל האישורים הנחוצים לבנייה. התוכנה משרטטת עבורכם את כל שכבות המבנה בהתאם לייעודם בתקנות ומאפשרת כלים רבים כגון:

חלוקה למגורים, לתעסוקה, מסחר, משרדים וכדומה
התוכנה מפלחת ייעוד ראשי וכן ייעודים עיקריים נוספים
התוכנה מדגישה שטחים קיימים שלהם היתר לפי הייעוד שלהם
התוכנה מדגישה שטחים שאינם נחשבים על פי הסוג שלהם
התוכנה מדגישה שטחי שירותים שונים
כל החישובים לכל המפלסים נעשה על פי הייעוד שנקבע להם ונרשמים באופן אוטומטי.
לכל שטח ומפלס סימון ומספר על פי ההגדרה שלו כפי שהתקנות דורשות. כל קומה במבנה מקבלת את המידות שלה על פי התקנות.
ניתן לעשות חלוקת משנה אוטומטית לפוליליינים רבי צלעות שתוחמים שטחים ספציפים.
כל ייעוד ניתן למילוי בצבע שונה על פי ההגדרה שלו.

חישוב שטח להיתר בנייה – אפשרויות שונות בתוכנה

התוכנה מאפשרת לעדכן אוטומטית כל שינוי שמבוצע בתוכניות, וכן לספק מקרא של כל השטחים על פי הייעוד שלהם. כמו כן, ניתן להעביר את הנתונים לגליון של XL להמשך עיבוד הנתונים, ולספק את חישובי השטחים על גליון שרטוט אחד, או על כמה גליונות במקרה של תוכנית גדולה במיוחד.

חישוב שטח להיתר בנייה – מי אחראי להיתר בניה?

אחת השאלות שחוזרות על עצמן היא מי אחראי לקבל היתר בניה? האם בעל הנכס או הקבלן המבצע? לנוכח המורכבות של העניין, אין זה סביר לחייב את בעל הנכס המזמין את העבודה שיהיה אחראי להוצאת היתר בנייה על פי חישוב שטח להיתר בנייה, ולפיכך על הקבלן או איש המקצוע להיות אחראי לחישובי השטח לצורך היתרי בניה ולקבלת היתרי הבניה עצמם. במידה ולא דאג לאישורים הנחוצים, יהיה הקבלן אחראי לכל הליקויים ולבעל הנכס לא תהיה אחריות מסוג זה.