נוהל מבא"ת

 

נוהל מבא"ת – הגשת תוכניות עבור שינוי תב"ע

נוהל מבא"ת שפירושו "מבנה אחיד לתוכניות" הינו נוהל המחייב את הרשויות המקומיות, היזמים והאדריכלים בכל הנוגע להגשת תוכניות מקומיות ומפורטות (תב"ע) וכן תוכניות ארציות, תשתיות לאומיות ומחוזיות ברמה מפורטת. מדינת ישראל מקיימת פורום באינטרנט העוזר לכל עורכי התוכניות, ובו ניתן לקבל תשובות לשאלות תכנוניות ומנהליות הקשורות בנוהל זה. הנוהל גם מתייחס לתוכנות השונות המצויות כגון תוכנת Amicad לתכנון שטחים או תוכנתAutoCad לאדריכלים ומנחה את המשתמשים בהן כיצד להצמד לנוהל המחייב.

במה עוסק נוהל מבא"ת?

נוהל מבא"ת עוסק בכל הפרטים הקשורים לתוכנית בניין עיר מייעוד הקרקע ועד להנחיות מפורטות למדידת השטח וחלוקתו לבנייה. כל יזם המעוניין להגיש תוכנית לשינוי תב"ע מכל סיבה שנראה לו לנכון חייב להגיש את התוכניות בנוהל מבא"ת. כל תוכנית אחרת לא תתקבל לבדיקה ואישור. התוכנות שהוזכרו למעלה וכן תוכנות אחרות כבר מכירות את הנוהל ומקלות על המשתמש.

נוהל מבא"ת עוסק בין היתר בתחומים הבאים:

הנחיות למודדי שטח
מפרט המדידה
הנחיות לעריכת תשריט בתוכנות שרטוט שונות
טבלאות ייעודי קרקע וקבצי עזר לעריכת התשריט
תבנית ריקה למילוי התוכנית

מטרת נוהל מבא"ת היא לאחד את צורת הגשת התוכניות לפורמט אחיד שכל המשתמש בו לצרכי עבודה או לצרכי אישורים יוכלו לדון בו באופן קל ויעיל. יזמים המבקשים להגיש בקשה לשינוי תב"ע מחוייבים לעבוד בנוהל זה, ויש ללמוד אותו ולפעול על פי הנחיותיו המדויקות.

שינוי תב"ע לשם מה?

יש המבקשים לשנות תב"ע של מגרש מסויים מכיוון שבעת רכישתו הם היו מעוניינים לבנות במקום מרכז מסחרי בעוד שהתב"ע מייעדת את האזור לבניית מגורים בלבד. כדי לקבל אישור בנייה לייעוד שאינו מוגדר בתב"ע, יש להגיש בקשה לשינוי תב"ע. בקשה כזו נידונה בוועדה המקומית של הרשות המקומית, ובמידת הצורך היא נשלחת לבחינה גם בוועדה המחוזית עם המלצת הוועדה המקומית. שינויי ייעוד לוקחים זמן רב, ולכן מומלץ להתייעץ עם אנשי מקצוע המכירים את עבודת הוועדות, כדי לדעת האם יש כלל סיכוי לשנות את הייעוד או שהדבר אבוד מראש.

שלוש האפשרויות העיקריות לבקשת שינוי תב"ע הן:

בקשה לשינוי ייעוד הקרקע – מייעוד למטרה מסויימת לייעוד למטרה אחרת. למשל: מייעוד למגורים לייעד למסחר.
בקשה להקלות ולתוספות בניה שאינן מוגדרות בתב"ע – מרפסת, חנייה, קומה נוספת.
בקשה לשינוי קווי מבנה הקרקע – שינוי גבולות, בנייה במרחק משולי המגרש, מספר מבנים.

בכל מקרה של בקשה עבור שינוי תב"ע יש להגיש את כל המסמכים, התוכניות והמפות על פי נוהל מבא"ת בלבד.