AmiCAD TABA
AmiCAD TABA
תוכנה לתכנון תב"ע על-פי נוהל מבא"ת של משרד הפנים. פועלת כאפליקציה על תוכנות אוטוקאד ובריקסקאד
 
 
AmiCAD Area
AmiCAD Area
תוכנה לחישוב שטחים במבנים – לצורך הגשת בקשות להיתרי בניה. תואמת לדרישות העיריות והמועצות המקומיות ופועלת על-פי חוק התכנון והבניה בישראל.
 
 
AmiCAD Bill of Quantities
AmiCAD Bill of Quantities
תוכנה לחישוב כמויות בתוכניות אדריכליות - ספירת פריטים, מדידדת אורכים, שטחי רצפה וקירות ונפחים. ייצוא טבלאות חישובים לאקסל
 
 
AmiCAD Frame
AmiCAD Frame
תוכנה להכנת גיליונות להדפסה, מסגרות קנ"מ ו- Viewports בקנ"מ נבחר.
 

כמובן שניתן "להסתדר" עם תוכנות אוטוקאד ו/או בריקסקאד בלבד, ולהגיע לתוצאות דומות, אבל זאת בהשקעת עד פי 10 שעות עבודה – של זמן מבוזבז לריק.

תהליך התכנון אינו רק התקדמות בתהליך ליניארי. חלק גדול ממנו הוא חזרה על קטעים שכבר בוצעו, לצורך שינויים, תיקונים, עריכה, תוספות, ביטולים, איחוד או פיצול חלקים ועוד ועוד.

הדבר נכון במדידת שטחים לצורך הגשת בקשות היתרי בניה, משלב הגדרת השטחים בבניין ועד הפקת טופס דף ראשון, המסכם את חישובי השטחים, כך גם בתכנון תב"ע לפי מבא"ת -  ובחישובי כמויות בפרויקטים. במצבים אלה, המתכנן מוצא עצמו, לא אחת, חוזר ומבצע את אותה עבודה שכבר ביצע.
מצב זה עלול לחזור על עצמו שוב ושוב. זהו לא רק בזבוז זמן, זה גם מתסכל.

שימוש ביישומים מסדרת תוכנות עמיקד, יחסוך לכם את העבודה הסיזיפית הזו. כל תיקון או שינוי בתוכניות, יתבצע במהירות. כל המרקם המקושר לאלמנטים שעברו שינוי יתעדכן באופן אוטומטי בלחיצת פקודה אחת. כך אם המדובר בשטחים שנמדדו בבניינים, או בתאי שטח בתכנית תב"ע.

לא רק זמן יחסך. כשתהליך התיקונים והשינויים כל כך פשוט, גם טעויות חישוב וליקויי תכנון יחסכו ויימנעו.

מחירי אפליקציות AmiCAD המוצעות כאן, אינם עומדים ביחס ישר לערך העצום שהן מעניקות למשרד התכנון. המחיר זניח לעומת ערך המוצר. ההשקעה באפליקציות משתלמת מכל נקודת מבט.
סדרת תוכנות עמיקד מעניקה לאדריכלים ולמתכננים ערכות כלים ייעודיות, המיועדות לייעל באופן משמעותי את תהליכי העבודה, לחסוך זמן תכנון, ולהתאים את תוכנות אוטוקאד ו/או בריקסקאד לנהלי עבודה תואמים לדרישות גופי התכנון הרשמיים בישראל – משרד הפנים – מבא"ת, ועדות התכנון במועצות המקומיות וכיו"ב.
תוכנות AmiCAD  
התאמת תוכנות אוטוקאד ובריקסקאד לסטנדרטים ונהלים נדרשים בישראל
מלא את הטופס ושלח, או פנה אלינו עכשיו לקבלת הצעת מחיר -  03-6832045