יישומי AmiCAD

 

BricsCAD 

הדגמות, עצות והמלצות
AmiCAD & 
Layout 1
Layout 2
Layout 3
Layout 4
כך מכינים גליון שרטוט להדפסה
כלים שכדאי להכיר
מסנן השכבות
התאמת יחידות מידה אוטומטית
המרחק הקצר בין שני פריטים
QUAD - העוזר האישי שלך
Copy guided - קסם ההעתקה
Blockify פלא יצרן הבלוקים
Tool Palettes - הכנת ערכת כלים, פרטי ספריה ופקודות בהתאמה אישית
Tool Palettes -1
Tool Palettes -2
נגיעה תלת-ממדית
מדו-מימד לתלת-מימד
Dynamic UCS
מפגש היכרות עם בריקסקאד