באופן מקוון
באמצעות הטופס

באימייל
Office@matal.co.il

בטלפון
03-6832045

בפקס'
03-6832061

בדואר
מתל - פתרונות מחשוב מתקדמים
אלכסנדר ינאי 7
תל - אביב 6238207