תוכנה לחישוב שטחים – זה קל ונוח

כדי לקבל אישורי בניה, בין אם מדובר במבנה חדש או על שינויים במבנה קיים או הרחבתו יש לעשות חישוב שטח להיתר בניה. חישוב שטח להיתר בניה אינו חישוב קל, ויש לדעת את כל התקנות כדי לעשות חישוב נכון. לכן, על מנת לעשות חישוב שטחים מסוג זה יש לעבוד עם תוכנה לחישוב שטחים במסוגלת לערוך עבורכם את השרטוטים הנחוצים, ולספק לכם את כל הפרמטרים הדרושים על פי תקנות החוק כדי לקבל את אישורי הבניה הנחוצים. תוכנת חישוב שטחים מסוג AmiCAD נוצרה בדיוק לצרכים אלה. השימוש בתוכנה יכול להקל על הדרך שלכם להשגת כל אישורי הבניה הנחוצים.

תוכנה לחישוב שטחים – תוכנת AmiCAD

התוכנה לחישוב שטחים AmiCAD מסוגלת להפיק עבורכם את חישובי השטחים המשורטטים בתוכנת האדריכלים המוכרת AutoCAD. התוכנה מאפשרת את כל החישובים הנחוצים על פי כל התקנות של חוק התכנון והבנייה על כל סעיפיו ותיקוניו. תוכנה לחישוב שטחים מסוג זה מפרידה בין השטחים השונים בהתאם לייעוד שלהם כפי שמופיע בתקנות החוק. התוכנה מאפשרת לתחום את כל ייעודי המבנה השונים: למגורים, למסחר, למשרדים וכדומה. כמו כן, מאפשרת התוכנה להגדיר ייעוד ראשי וייעודי משנה, שטחים שקיימים בהיתר על פי הייעוד שלה, שטחים שאינם נחשבים ושטחי שירותים לסוגיהם.

תוכנה לחישוב שטחים – כל החישובים

תוכנה לחישוב שטחים מסוג AmiCAD מסוגלת לחשב שטחים עבור כל מפלס בנפרד על פי הייעודים שנקבעו על ידיכם והכל נרשם אוטומטית, וכל שטח מקבל מספור שונה וסימון על פי ההגדרה שלו כפי שדורשות התקנות. התוכנה מספקת את המידות של כל קומה במבנה לפי התקנות וגם פוליגונים רבי צלעות ניתנים לחלוקת משנה על פי התקנות.

התוכנה מסוגלת לצבוע את כל הייעודים השונים בצבעים שונים על פי ההגדרה שלהם ולאחר כל שינוי שנעשה בתוכניות הנתונים יתעדכנו אוטומטית בתוכנה. כמו כן, מפיקה התוכנה מקרא אוטומטי ומאפשרת להעביר את כל הנתונים לגליון XL לצורכי עיבוד נוספים. את כל חישובי השטחים של כל המפלסים ניתן לעשות על גבי גליון אחד או על מספר גליונות המידה והתוכנית גדולה במיוחד. התוכנה מאפשרת לבחור בין הדף הראשון הארצי או בדף הנהוג בעריית תל אביב.

השימוש בתוכנת חישוב שטחים

תוכנת AmiCAD מאד קלה ללימוד ומאד ידידותית למשתמש, היא מכילה גם תפריט עזר עם מענה לכל שאלה שיכולה לצוץ בזמן השימוש. התוכנה מאד נפוצה בארץ ומרבית משרדי האדריכלים נעזרים בה, כדי לעשות חישוב שטחים או חישוב שטח להיתר בניה. כדי להתרשם ממנה ניתן להוריד גרסת התנסות בחינם מהרשת.