תוכנת רשימות 
אפליקציה ליצירת רשימות נגרות, מסגרות אלומיניום, אביזרי חשמל וכו'.
תוכנת רשימות
950 ₪ + מע"מ 
  פיתוח
תים תוכנה
 תכונות
התוכנה תואמת לשיטות עבודה הנהוגות במשרדי האדריכלים בארץ והיא מאפשרת:
הכנת רשימות פריטים מפורטות לפי סוגי הפתחים והקומות - בקלות ובמהירות,
הכנת טבלאות מפורטות לפי תכולת הקומות בבנין.
שליטת המשתמש בתוכן השדות שבטבלאות,
יכולת שימוש בגיליונות קיימים של המשתמש,
שיוך באופן אוטומטי בין סימונים שיוצר המשתמש לבין בלוקים,
הפקת אסופת דפי רשימות מכל הפרויקט,
אפשרויות עריכה נרחבות. כל שינוי בתוכנית ניתן לעדכון מהיר ואוטומטי בכל הטבלאות..
קבלת טבלאות מפורטות עם כל המידע הנדרש על אופי הפתחים והכמויות של פריטים מאותו סוג בכל הבניין.
 מאפיינים
התוכנה מאפשרת יצירת רשימות - נגרות, מסגרות, אלומיניום, אביזרי חשמל וכו' מתוך המידע הקיים בקובץ האוטוקאד,
בנוסף לכך - מתאפשרת הכנת כתבי כמויות לכל פריט נבחר בתוכניות אדריכליות. 

פועלת כאפליקציה על תוכנת AutoCAD 2017.
מלא את הטופס ושלח, או פנה אלינו עכשיו לקבלת הצעת מחיר -  03-6832045