תכנון ללא תב"ע

לא מתכננים בלי תב"ע

תב"ע הוא תכנון בניה עירוני המאפשר לרשויות המקומיות להיערך מראש לבניה עתידית על שטחים קיימים או שטחים אופציונאליים. ללא תב"ע קשה מאוד לשמור על אחידות בקרב גורמי הבנייה השונים, ועל אחת כמה וכמה לייצר פלטפורמות עבודה נוחות לכולם. חשוב לזכור, כי בכל תהליך תב"ע נמצאים באזור גם אזרחים, אשר יכולים להיפגע מתכנון תב"ע לא נכון. החשיבות של תב"ע גדולה לא רק עבור הגורמים המוניציפאליים, אלא גם עבור המהנדסים, האדריכלים והקבלנים עצמם. תבע מאפשרת להם להיערך מראש ללוח זמנים, תכניות בנייה והזמנת בעלי מקצוע.

תבע היא גם חלק מהאופן בו הקבלנים מקבלים את האישור לבנייה שלהם, ולמעשה מסנכרנת בין כל מי שלוקח חלק בתהליך. גם העובדה כי בנייה עירונית נערכת בשעות בהן יש תנועה ברחובות מחזקת את הטענה, כי תב"ע היא חלק חשוב מאוד בכל מדינה מתוקנת, ומהווה מעין תעודת אחריות לתכנון בניה נכון. למעשה, על פי חוק יש צורך בהגשת תב"ע לפני כל תחילתו של פרויקט בנייה. באותה תב"ע צריכים להופיע נתונים כמו מידות ומדידות, וכמובן גם פרטים כמו היתרים או הגבלות על השטח. תב"ע היא למעשה סיכום מראש של כל הפרטים המשפיעים על הבנייה, הן מן האספקט הפרטי והן מן האספקט הציבורי.

התשריט והבדיקות

דבר נוסף אותו חשוב לדעת לגבי דוח תב"ע הוא שהוא מוגש בשני חלקים. החלק הראשון של דוח תב"ע הוא תשריט, ובו תופיע מפה עם כל הפרטים העירוניים הנחוצים לבחינת הבנייה – כמו התשתיות האזרחיות, התשתיות הלוגיסטיות, הרחובות והמגרשים הקיימים ועוד. בעזרת התשריט יכולה העירייה לבחון את נחיצות הפרויקט במיקום הספציפי, ולבחון האם יש לו מקום אל מול הבנייה הנוספת באותו אזור. בנקודה הזו דוח תב"ע, למעשה, מהווה את הגורם המקשר בין בנייה, אשר כבר התרחשה בסביבת הפרויקט לבין הבנייה העתידית להתרחש שם.

התקנון והמעמד החוקי

החלק השני של דוח תב"ע מורכב מהתקנון. במסמך התקנון צריכים להיות מצוינים כל הפרטים הבירוקראטיים בדבר הגבלות והיתרי בנייה הקשורים לפרויקט. כמובן שבכל תב"ע מקצועי יש צורך להתחשב גם במדדים כמו גדלים, חישוב שטח, אחוזי בנייה ועוד, ולכן גם אלו צריכים להופיע בתקנון. בשלב הסופי ולאחר אישור דוח תב"ע, מקבל המסמך תוקף של חקיקה לכל דבר ועניין. המשמעות היא שפעולה שהיא לא על פי התב"ע שנקבעה יכולה לגרור השלכות ענישה רבות, בדומה למעבר על חוקי המדינה. זו הסיבה שהיחס אל תב"ע הוא לא רק כאל כלי המאפשר בניה עירונית טובה יותר, אלא גם כחלק בלתי נפרד ממקצוע התכנון.