תקנון אתר מתל פתרונות מחשוב מתקדמים
 הקדמה
 1. האתר הינו אמצעי להצגה ולפרסום פעילותה של "מתל – פתרונות מחשוב מתקדמים" להלן: "מתל" ואת המוצרים והשרותים שהיא מציע ללקוחותיה והגולשים באתר.
 2. הנך מתבקש לקרוא בעיון תקנון זה במלואו, כתנאי מוקדם להתקשרות בינך לבין מתל.
 3. גלישה באתר מתל ו/או רכישת המוצר ו/או שירות המוצעים למכירה בו , מהווה את הסכמתך לקבל ולנהוג על פי הוראות התקנון. לפיכך אם אינך מסכים לתנאי מתנאי תקנון זה, הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר זה.
 המכירות
 1. האתר מציע לגולשים לרכוש מוצרים ו/או שירותים שונים המוצגים בו. המוצרים הינם תוכנות המפותחות בלעדית במתל, תוכנות המפותחות על ידי צד שלישי בעבור מתל, תוכנות מיצרנים שונים אחרים ופריטי חומרה ממיטב היצרנים, המשווקים בישראל .
 2. בעבור כל מוצר או שירות המוצע למכירה באתר, מוצג " דף המוצר", המכיל את שמו, מידע אודותיו ומחירו.
 3. יתכן שמחיר מוצר כלשהו המוצג באתר אינו מעודכן, ולכן יש לוודא את נכונותו בפניה לנציג מתל, באמצעות הטופס המקוון בדפי האתר, בשיחת טלפון או בפנייה בדוא"ל.
 שיטת המכירה
 1. גולש המבקש לרכוש מוצר המוצג באתר, מוזמן לפנות למתל באמצעות הטפסים המקוונים בדפי האתר, או בשיחה טלפונית.
 2.  ביצוע מכירה מותנה באישור ואימות פרטי הרוכש בטלפון ו/או בדואר אלקטרוני וקבלת אישור לעיסקה מחברת האשראי, או אישור בכתב ממתל על ביצוע תשלום באחד מאמצעי התשלום האחרים שיוצעו לרוכש. בנוסף לכך העסקה מותנית בכך שהמוצר המבוקש קיים במלאי במתל.
ביטול עיסקה
 1. הלקוח רשאי לבטל את העיסקה בכפוף ובהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן התשמ"א 1981.
 2. ניתן לבטל רכישת מוצר 14 יום מיום קבלת המוצר, הביטול יעשה אך ורק בהודעה שתשלח בכתב ו/או בפקס ו/או בדואר אלקטרוני ישירות אל מתל, בכפוף למגבלה בסעיף 25 להלן.
 3. במקרה של ביטול העיסקה יחוייב הלקוח בשיעור של 5% אך לא למעלה מ- 100 ₪, בהתאם להוראות החוק.
 4. אם סופק המוצר לרוכש, חלה חובת החזרת המוצר למשרד מתל, על הלקוח.
 5. במקרה של רכישת תוכנה אשר הרשאתה מופעלת באמצעות קוד הרשאה, לא תהיה ללקוח זכות לביטול העסקה מרגע משלוח קוד ההרשאה אליו. זאת מפני שקוד ההרשאה שמסופק ללקוח תקף ופעיל מרגע אספקתו על ידי היצרן, ולא ניתן לבטל את אספקתו ללקוח.
 6. מוסכם כי הלקוח יחזיר את הטובין שסופקו לו באריזתו המקורית , שלם וללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם, מכל מין וסוג שהוא.
 7. מוסכם בין הצדדים כי הלקוח יחוייב בתשלום מלא בגין דמי משלוח גם אם טרם קיבל את הטובין, וזאת במידה והטובין נשואי העסקה נשלחו זה מכבר.
 8. לא ניתן להחזיר מוצרים אשר פורקו והורכבו, אלא לאחר שנציג מתל נתן את הסכמתו מראש לכך.
 9. מתל תהא רשאית לבטל עסקה או מכירה כולה או חלקה במקרים הבאים:
 10. נפלה טעות הקלדה, בין אם במחיר המוצר ובין אם בתיאור המוצר.
 11. אם יתגלה כי ארעה תקלה בתקשורת ו/או בעיה טכנית אשר מנעה מגולשים באתר להשתמש באתר באופן תקין.
 12. במקרה של כוח עליון , פעולת מלחמה , איבה ,טרור ו/או כל דבר אחר אשר ימנע ביצוע מכירה תקין.
 13. הודעה על ביטול המכירה תימסר לקונים בטלפון ו/או בדואר אלקטרוני לכתובת אשר צויינה בדף ההרשמה.
 14. אזל המוצר מהמלאי לאחר שהתבצעה מכירה, רשאית מתל לבטל את המכירה ו/או להציע מוצר חלופי שווה ערך. כמו כן רשאית מתל לשנות את מחיר המשלוח לפי עלותו.
 15. הודעה על ביטול כאמור תיעשה בכתב או בטלפון.
 16. מתל לא תהיה אחראית ולא תישא בכל נזק ישיר , עקיף , תוצאתי או מיוחד שנגרם ללקוח ו/או לצד שלישי , לרבות נזק כספי בגין אפשרות לרכישת המוצר במחיר שונה או בתנאים שונים אצל צד שלישי .
 אספקת המוצרים
 1. מתל תספק ללקוח את המוצר ו/או השירות המוזמן באמצעים מקובלים, על-פי שיקול דעתה ובכפוף לתשלום מלא מאת הלקוח. מרבית מוצרי התוכנה מסופקים באמצעים אלקטרוניים על-ידי הורדת קבצי התקנה מאתר מתל או מאתרי היצרנים. מרבית שירותי התמיכה ניתנים באמצעות קישור מרחוק את מחשב הלקוח.
 2. מתל לא תהיה אחראית לאיחור בביצוע אספקת המוצר במקרים הבאים:
 3. כוח עליון ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, מלחמה, פעולות איבה, מצבי חרום ונזקי טבע.
 4. שביתה אצל ספקים של שרותים או סחורות הדרושים לייצור ו/או הובלת המוצרים.
 5. כל סיבה שאינן בשליטת מתל.
 6. העיכוב נגרם על ידי יצרן המוצר או היבואן.
 7. באזורים המוגבלים לגישה מבחינה בטחונית מתל תהיה רשאית לספק את המוצרים ללקוחות במקום סמוך ומקובל וזאת בתיאום מראש עם הלקוח.
 8. זמני אספקת המוצרים ו/או השירותים כוללים רק ימי עסקים דהיינו, ימים א'- ה' לא כולל ימי שישי, שבת, ערבי חג וימי חג.
 9. דמי משלוח
 10. דמי המשלוח, באם יחויבו, ישולמו על-ידי הלקוח בנפרד במועד האספקה או במסגרת התשלום בבעבור המוצר.
 11. במכירה בתשלומים רשאית מתל לגבות את דמי המשלוח בתשלום הראשון.
 12. הלקוח יהיה רשאי לאסוף את המוצר ישירות ממשרד מתל וזאת בתיאום מראש עם נציג מתל באשר למקום ומועד האיסוף.
 13. מוסכם כי במקרה של איסוף על-ידי הלקוח לא יגבו מהלקוח דמי משלוח.
 שירות לקוחות
 1. כל שאלה או בירור לגבי המוצרים המוצגים באתר לרבות באשר למפרט הטכני של המוצר, מידע על תפעול המוצר, אחריות וכד', ניתן להפנות אל נציג מתל.
 2. לפרטים ובירורים באשר להפעלת האתר ופעילותו , ניתן לפנות אל:
מתל – פתרונות מחשוב מתקדמים
טלפון   - 03-6832045
פקס'    - 03-683061
EMAIL: office@matal.co.il
באמצעות דף "צור קשר" שבאתר
נא לציין מס' טלפון בעת משלוח EMAIL
נציגי מתל ישמחו לעמוד לרשותכם בכל שאלה הנוגעת לתהליך הרכישה, כניסה לאתר והשימוש בו, על מנת להנעים את חווית הרכישה ולהפכה לפשוטה ומהירה.
אבטחת מידע פרטיות
 1. מתל נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור , ככל האפשר על סודיות המידע.
כללי
 1. התמונות המוצגות באתר הן להמחשה בלבד, ואינן מחייבות את מתל.
 2. מתל אינה מתחייבת כי כל קישורית (LINK) המופיעה באתר אכן תוביל את הגולש לאתר אינטרנט פעיל.
 3. מתל ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא ישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם למשתמש או לצד שלישי, כתוצאה משימוש או רכישת טובין המוצגים באתר, תהא עילת התביעה אשר תהא, לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא. כמו כן מתל שומרת לעצמה את הזכות לבטל עסקה ו/או את הרכישה הספציפית בהודעה בכתב למבצע הרכישה.
 4. מתל לא תהא אחראית להרכבתם ו/או התקנתם של מוצרים שנרכשו באתר ואחריות זו תחול על הלקוח ועל חשבונו, אלא אם סוכם אחרת בין הצדדים.
 5. הלקוח יהיה אחראי באופן בלעדי לתחזוקתו ולשירות הנדרש למוצר אשר נרכש על-ידו, אלא אם נכתב אחרת.
 6. אייקונים (ICONS) כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר, לרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר, סימני לוגו לרבות עריכתם והצגתם באתר, הנם בבעלותם הבלעדית של מתל ו/או מי מטעמה.
 7. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת בתכנים המופיעים באתר, אלא אם כן ניתנה הסכמה בכתב ומראש מטעם מתל.
 8. רישומי המחשב של מתל בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.
 9. נפלה טעות בתיאור המוצר, לא יחייב הדבר את מתל.
 אמינות
 1. מתל מודעת לרגישות הכרוכה בהפעלתו של אתר מכירות באתר האינטרנט, ועל כן היא מקפידה לנהל את האתר בזהירות, מיומנות, ובאופן מבוקר.
 2. קיים תיעוד מלא של כל פניית גולש באתר אל מתל, באמצעות טופסי ההתקשרות.