AmiCAD AREA
1,100 ₪ + מע"מ 
AmiCAD Area
אפליקציה לחישוב שטחים במבנים, לצורך הגשת בקשות היתרי בניה

  פיתוח
אדריכל עמיקם ודעי.
 הדרכה, תמיכה, שרות, עדכונים ושדרוגים
עם רכישת התוכנה ניתנת הדרכה מפורטת לשימוש בתוכנה. ההדרכה ניתנת בקישור מרחוק ואורכת כשעה.
מחיר התוכנה כולל עדכונים ושדרוגים המתווספים בתוכנה מדי פעם וגם תמיכה טלפונית ובקישור מרחוק - במשך שנה. 
 סביבת עבודה   
AutoCAD 2007 – 2019  
Bricscad V12 - V18
התוכנה פועלת כאפליקציה על גבי תוכנות אלה. סרגל הפקודות של עמיקד שטח משתלב בסרגלי אוטוקאד או בריקסקאד, וכך גם הליכי העבודה. 
התכנה מייצרת שכבות בהתאם לייעודים המופיעים בתקנות.
באמצעות מגוון של כלי שרטוט, יחודיים לתוכנה, ניתן לתחם בנוחות את ייעודי המבנה השונים:
מסגרות חיצוניות - למגורים, מסחר ומשרדים - תעסוקה.
ייעודים עיקריים בנוסף לייעוד ראשי,
שטחים קיימים בהיתר על פי ייעודם.
שטחים שאינם נחשבים - לסוגיהם.
שטחי שירות לסוגיהם.
חישוב שטחים לכל מפלס, על פי הייעודים שנקבעו, מבוצע ונרשם אוטומטית, בפקודה אחת.
כל שטח מקבל סימון ומספור על פי הגדרתו, כנדרש בתקנות.
מתן מידות לכל קומה במבנה, באופן המקובל בתקנות, מבוצע באופן אוטומטי - בפקודה אחת.
פוליליינים רבי צלעות, התוחמים שטחים מוגדרים, ניתנים לחלוקת משנה אוטומטית, כנדרש בתקנות.
כל הייעודים ניתנים למילוי בצביעה אוטומטית על פי הגדרתם.
 תקציר
תוכנה לחישוב שטחים במבנים – לצורך הגשת בקשות להיתרי בניה. תואמת לדרישות העיריות והמועצות המקומיות ופועלת על-פי חוק התכנון והבניה בישראל.
לאחר כל שינוי שיבוצע בתוכנית על ידי המשתמש, הנתונים אשר הופקו באופן אוטומטי, יתעדכנו אוטומטית בפקודה אחת.
התוכנה מאפשרת להפיק מקרא אוטומטי של כל השטחים על פי ייעודם..
התוכנה מאפשרת לייצא את כל טבלאות החישוב לגיליון אקסל לשם המשך עיבוד.

ניתן לערוך את חישובי השטחים של כל מפלסי המבנה על גיליון שרטוט אחד, או במקרה של קבצים גדולים במיוחד, על מספר גיליונות.
בשני המקרים התוכנה מאפשרת הפקת גיליון ריכוז השטחים (טופס מס' 1).
ניתן לבחור בדף הראשון הארצי - או בזה הנהוג בעיריית תל אביב.
התוכנה קלה מאד ללימוד, ידידותית וברורה לשימוש ומכילה גם תפריט עזרה למענה לכל שאלה.
תוכנת AmiCAD Area היא הראשונה והוותיקה ביותר בתחומה, ופועלת במשרדי אדריכלים רבים בכל הארץ.
פנה אלינו עכשיו, באמצעות טופס יצירת הקשר בדף זה וקבל את התוכנה עמיקד שטח להתנסות, במשך חודש - חינם.
  מאפיניי התוכנה
התוכנה מפיקה את חישובי השטחים בתוכניות אדריכליות המשורטטות בתוכנות AutoCAD או BricsCAD. היא מכילה מערך כלים המאפשרים עריכת חישוב שטחים לפי תקנות חוק התכנון והבנייה על כל תיקוניו, כולל תיקון 33.
  חדש! התוכנה תואמת כעת למערכת רישוי זמין הארצי
החל מנובמבר 2016, התוכנה כוללת כלים להמרת חישוב השטחים למבנה האחיד בנוהל "רישוי זמין". ההמרה מתבצעת בקלות ובפשטות. ניתן להמיר את חישוב השטחים הלוך וחזור לפי הצורך.
מלא את הטופס ושלח, או פנה אלינו עכשיו לקבלת הצעת מחיר -  03-6832045
הדרכת
 
AmiCAD AREA 
פנה אלינו בטופס למטה
מנוי תחזוקה שנתי
שדרוגים ותמיכה
ב- AmiCAD AREA
 
פנה אלינו בטופס למטה