AmiCAD Bill of Quantities
 אפליקציה לחישוב כמויות

AmiCAD Bill of Quantities
2,600 ₪ + מע"מ 
   תקציר 
תוכנה לחישוב כמויות פריטים בתוכניות, שטחי רצפות תקרות וקירות, וגם חישוב נפחיהם.
  פיתוח
אדריכל עמיקם ודעי.
 מאפיניי התוכנה 
התוכנה הינה "מחולל יישומים" המאפשרת חישובי כמויות מתוך תוכניות דו-ממדיות בתוכנות אוטוקאד ובריקסקאד.
  • בחירת הפרמטרים והנושאים לספירה ולחישוב - מוגדרים על ידי המשתמש.
  • מכילה כלים לספירת יחידות בלוקים ותגי מידע (Attributes) בעלי ערך מבוקש.
  • מכילה כלים למדידת אורכים, שטחים אופקיים ושטחים אנכיים.
  • מאפשרת ריכוז נושאים ומציאת החלק היחסי של כל אחד מהנושאים מתוך הסך הכל.
  • בסוף התהליך תתבצע הפקת טבלאות חישובי כמויות אוטומטיות – על פי הגדרות המשתמש, תוך אפשרות לייצוא נתוני החישוב לאקסל.
  התקנה והדרכה
מחיר התוכנה כולל שרות התקנה והדרכה בקישור מרחוק.
מלא את הטופס ושלח, או פנה אלינו עכשיו לקבלת הצעת מחיר -  03-6832045