AmiCAD
Frame
אפליקציה להכנת גיליונות להדפסה
מסגרות קנ"מ ו- Viewports בקנ"מ נבחר

AmiCAD Frame
רישיון קבוע
450 ₪ + מע"מ 
  פיתוח
אדריכל עמיקם ודעי.
 מאפיניי התוכנה                                                                                                                                                                             
  • אפליקציה הפועלת על גבי התוכנות אוטוקאד ובריקסקאד.
  • מתאימה למתכננים בכל תחומי ההנדסה, הנדסה אזרחית, ואדריכלות.
  • כוללת כלים להדמיית גליון ההדפסה במרחב המודל.
  • כוללת כלים ליצירת גיליונות הדפסה ובהם Viewports, בקנה מידה רצוי ובזוית רצויה.
  • כוללת כלים ליצירת מסגרות קנ"מ במלבן או במצולע מרובה צלעות בזויות כלשהן.
  • כוללת כלים ליצירת תשתית תאי שטח בפוליגונים סגורים ותואמים זה לזה ומסגרת הקפית המקיפה אותם. 
מלא את הטופס ושלח, או פנה אלינו עכשיו לקבלת הצעת מחיר -  03-6832045