AmiCAD TABA
   אפליקציה לתכנון תב"ע לפי נוהל מבא"ת
AmiCAD TABA
1,100 ₪ + מע"מ 
AmiCAD TABA
הרשאה נוספת

פנה אלינו בטופס למטה 
מנוי תחזוקה שנתי
שדרוגים ותמיכה

פנה אלינו בטופס למטה
הדרכת
 
AmiCAD TABA 
פנה אלינו בטופס למטה
 רקע
נוהל מבא"ת (מבנה אחיד לתוכנית) נקבע על ידי משרד הפנים במשנת 2006. מאז הוא מחייב מתכננים ואדריכלים להגיש תוכניות בניין עיר (תב"ע) מקומיות, תוכניות מפורטות, תוכניות ארציות ו/או תשתיות לאומיות ומחוזיות, במתכונת אשר נקבעה בנוהל.
נוהל מבא"ת מכיל טבלת ייעודי קרקע המאפיינת באמצעות צבעים וטקסטורות כל אחד מהייעודים שבה. בנוסף לכך נכללות בנוהל ספריות "בלוקים" לתיאור פרטים וסמלי תשתיות, ספריות קווי תשתיות וקווי בניין וכיוב'.
כל מתכנן המבקש לקבל אישור לתוכניתו מחויב לשלוח למרכז מבא"ת את קבצי השרטוטים, ששורטטו באמצעות תוכנת CAD, הכוללים תשריט (מצב "מוצע") ושכבות מדידה, אשר בנויים בדיוק לפי כללי הנוהל, לצורך בדיקה וקבלת אישור.
משרד הפנים מעמיד אתר אינטרנט ייעודי לשירות עורכי התוכניות ובו פורום תמיכה לכל הנושאים בהם עוסק נוהל מבא"ת. בפורום ניתן לשאול ולקבל תשובות בנושאי תכנון ונהלים הנוגעים למבא"ת.
הפקת תוכנית תב"ע על פי נוהל מבא"ת הינה משימה הדורשת הכרת הנוהל על בוריו, מיומנות והכרה מעמיקה בכל סעיפיו ובנוסף לכך שליטה טובה מאד בתוכנת תיב"מ – בדרך כלל אוטוקאד או בריקסקאד.
   תקציר 
תוכנה להכנת תכניות מתאר, לפי הנחיות משרד הפנים - תב"ע לפי מבא"ת - ועוד איפיונים נוספים לייעול ושיפור תהליכי התכנון האדריכלי.
  פיתוח
אדריכל עמיקם ודעי.
 מאפיניי התוכנה                                                                                                                                                              
♦ יצירת תאי שטח וגבול התכנית - אוטומטית - מסקיצה של קווים, קשתות, מעגלים או כל צורה.
♦ הגדרה, עריכה ועדכון ייעודי תאי שטח וצביעתם, על פי התקנות.

♦ שליטה באופן החישוב של תאי שטח מקטגוריות שונות, בטבלאות ריכוזי השטחים.
♦ הגדרת ייעודי שטח לתוכניות ישנות (מצב מאושר) שלא על פי התקנות.
♦ הכנסת ישויות נקודתיות, מתוך ספריות מוכנות, לפי התקנות.
♦ הכנסת ישויות פוליגוניות וקוויות, לפי התקנות.
♦ יצירת קווי בניין אוטומטיים.
♦ יצירת קווי גושים, חלוקת גושים וחלקות והכנסת סימבולים מתאימים מהמבא"ת.
♦ מסגרת קנה מידה אוטומטית.
♦ מספור אוטומטי ו/או ידני, לתאי שטח.
♦ ההפקת מקרא אוטומטי.
♦ שינוי קנה מידה ועדכון אוטומטי לכל התוכנית, לפי קנה המידה החדש.
♦ טבלאות נתוני השטחים מופקות אוטומטית: ייעודי קרקע, פרוט תאי השטח, גושים וחלקות.
♦ טבלאות חישובי השטחים ניתנות להדפסה בתשריט או בקובץ אקסל.
♦ התוכנה מתעדכנת באופן תדיר על פי עדכוני מבא"ת המתחדשים מעת לעת.
וגם:
♦ טבלת נתונים לתוכניות בינוי - אוטומטית
♦ הצללות למבנים וביניינים - בקלות וללא צורך בבנייה תלת ממדית.
שימוש בתוכנת AmiCAD תב"ע, הפועלת כאפליקציה נלווית לאוטוקאד ולבריקסקאד, מקצר את תהליך התכנון באופן משמעותי מאד. התוכנה מאפשרת למתכנן לתכנן ולשרטט את תוכניתו, אך לחסוך את הצורך בהתעמקות בכל נבכי נוהל מבא"ת. כאשר AmiCAD  תב"ע עומדת לרשותו הוא ישרטט סקיצה פשוטה ובסיסית של תוכניתו, אשר תומר אוטומטית לתאי שטח על פי הנוהל. בתאי השטח הוא יכניס ייעודי קרקע וסמלי תשתיות מתוך תפריטים פשוטים וברורים ולבסוף יפיק טבלאות חישובי השטחים בלחיצת עכבר פשוטה.
תגובות משתמשים מצביעות על חיסכון של 90% בזמן המושקע בתכנון תב"ע כאשר משתמשים בתוכנת עמיקד תב"ע.
 סביבת עבודה   
AutoCAD ו- BricsCAD
התוכנה פועלת כאפליקציה על גבי תוכנות אלה. סרגל הפקודות של עמיקד תב"ע משתלב בסרגלי אוטוקאד או בריקסקאד, וכך גם הליכי העבודה. 
מלא את הטופס ושלח, או פנה אלינו עכשיו לקבלת הצעת מחיר -  03-6832045
 הדרכה, תמיכה, שרות, עדכונים ושדרוגים
עם רכישת התוכנה ניתנת הדרכה מפורטת לשימוש בתוכנה. ההדרכה ניתנת בקישור מרחוק ואורכת כשעה ורבע.
מחיר התוכנה כולל גם עדכוני מבא"ת המתפרסמים מעת לעת, עדכונים ושדרוגים המתווספים בתוכנה מדי פעם ותמיכה טלפונית ובקישור מרחוק - במשך שנה.