עמיקד תב"ע 9

קבצים להתקנה

תוכנת AmiCAD TABA (גרסה 9.1 - עודכנה ב- 8/7/2020)

הוראות להתקנת התוכנה עמיקד תב"עהתוכנת עמיקד תב"ע - תואמת  , WinDOWS 10 - 64Bit 
מתאימה להתקנה על תוכנת AutoCAD גרסאות 2004 - 2021 ותוכנת BricsCAD גרסאות 13 - 20.